Výpočet cien pre havarijné poistenie auta
Viem EČV (ŠPZ auta)
EČV


Pokúsiť sa dohľadať údaje o aute podľa VIN (čísla karosérie)?
VIN


Cena Nového auta v Eur (podľa CEBIA)


Cena Nového auta v Eur (podľa faktúry, importéra, predajcu) *
Údaje o poisťovanom aute
Kategória auta *
Továrenská značka *
Model *
Typ / Variant / Verzia
Najväčšia celková hmotnosť (kg) *
Zdvihový objem valcov (cm3) *
Najväčší výkon motora (kW) *
Druh paliva *
Dátum výroby *
Je vozidlo nové? *
vozidlo je zakúpené u autorizovaného predajcu v SR a ešte neopustilo areál predajcu a nebolo doposiaľ registrované v SR alebo v zahraničí (predvádzacie vozidlá sa nepovažujú za nové)!
Účel používania *
Počet najazdených kilometrov *
Imobilizér
Alarm
Mechanické zabezpečenie
Satelitné vyhľadávanie
VIN PRINT - označenie skiel
FBS III a vyššie
VAM 01, VAM R1
Iné Zabezpečenie
Počet miest na sedenie *
Údaje o Držiteľovi auta
PSČ obce / mesta *
Obec *
Spoluúčasť
Uplatňoval si Držiteľ škodovú udalosť z havarijného poistenia za posledných 60 mesiacov? *
Počet uplatňovaných udalostí za posledných 60 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodu z havarijného poistenia za posledných 48 mesiacov?
Počet uplatňovaných škôd za posledných 48 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodu z havarijného poistenia za posledných 36 mesiacov?
Počet uplatňovaných škôd za posledných 36 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodu z havarijného poistenia za posledných 24 mesiacov?
Počet uplatňovaných škôd za posledných 24 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodou z havarijného poistenia za posledných 12 mesiacov?
Je auto predmetom leasingu? *
Právna forma Držiteľa *


Rodné číslo Držiteľa *
IČO *
Je Držiteľ auta platcom DPH?
Je Držiteľ vozidla totožný s poistníkom? *
Je Držiteľ vozidla totožný s vlastníkom vozidla? *
Informácie od Poistníka (platiteľa poistného z poistnej zmluvy)
Má Poistník aktívne zmluvy v poisťovni UNIQA (okrem krátkodobého cestovného poistenia)?
Má Poistník aktívne zmluvy v poisťovni Kooperativa (okrem krátkodobého cestovného poistenia)?
Má Poistník aktívne zmluvy v poisťovni ČSOB (okrem krátkodobého cestovného poistenia)?
Začiatok poistenia *
Frekvencia platenia poistného *
Radenie ponúk
Chcete počitať GAP? Ak áno zadajte prosím obstarávaciu cenu vozidla
Generali - pri nových vozidlách a vozidlách do 6 mesiacov s najazdenými max. 6000 km je GAP zahrnuté automaticky v cene. Aby sa však GAP pripoistenie premietlo do zmluvy, tak je potrebné vyplniť obstarávaciu (kúpnu) cenu vozidla Tu môžete dopočítať cenu GAP