Výpočet cien pre havarijné poistenie auta
Viem EČV (ŠPZ auta)
EČV
Pokúsiť sa dohľadať údaje o aute podľa VIN (čísla karosérie)?
VIN
Cena Nového auta v Eur (podľa CEBIA)


Cena Nového auta v Eur (podľa faktúry, importéra, predajcu) *
Údaje o poisťovanom aute
Kategória auta *
Továrenská značka *
Model *
Typ / Variant / Verzia
Najväčšia celková hmotnosť (kg)
Zdvihový objem valcov (cm3)
Najväčší výkon motora (kW)
Druh paliva *
Dátum výroby *
Účel používania *
Počet najazdených kilometrov *
Imobilizér
Alarm
Mechanické zabezpečenie
Satelitné vyhľadávanie
VIN PRINT - označenie skiel
FBS III a vyššie
VAM 01, VAM R1
Iné Zabezpečenie
Údaje o Držiteľovi auta
PSČ obce / mesta *
Obec *
Uplatňoval si Držiteľ škodovú udalosť z havarijného poistenia za posledných 60 mesiacov? *
Počet uplatňovaných udalostí za posledných 60 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodu z havarijného poistenia za posledných 48 mesiacov?
Počet uplatňovaných škôd za posledných 48 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodu z havarijného poistenia za posledných 36 mesiacov?
Počet uplatňovaných škôd za posledných 36 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodu z havarijného poistenia za posledných 24 mesiacov?
Počet uplatňovaných škôd za posledných 24 mesiacov
Uplatňoval si Držiteľ škodou z havarijného poistenia za posledných 12 mesiacov?
Právna forma Držiteľa *
Rodné číslo Držiteľa
Dátum narodenia Držiteľa *
IČO
Je Držiteľ auta platcom DPH?
Je Držiteľ vozidla totožný s poistníkom? *
Informácie od Poistníka (platiteľa poistného z poistnej zmluvy)
Má Poistník aktívne zmluvy v poisťovni UNIQA (okrem krátkodobého cestovného poistenia)?
Má Poistník aktívne zmluvy v poisťovni Kooperativa (okrem krátkodobého cestovného poistenia)?
Má Poistník aktívne zmluvy v poisťovni ČSOB (okrem krátkodobého cestovného poistenia)?
Začiatok poistenia *
Frekvencia platenia poistného *